Chính thức khai mạc triển lãm Quốc tế Thiết bị & Công nghệ Nông - Lâm - Ngư Nghiệp -Vietnam Growtech 2019