Xúc tiến thương mại

Hồ sơ năng lựcLiên hệ

Chi tiết
img
img
img
img
Đoàn doanh nghiệp Việt Nam do Công ty Adpex dẫn đầu đã gặt hái được nhiều thành công trong nhiều năm qua


Chi tiết

Trong nhiều năm, đoàn doanh nghiệp Việt Nam do Công ty Adpex dẫn đầu đã gặt hái được nhiều thành công khi tham dự các hội chợ triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới như Dubai, Trung Quốc, Hàn Quốc ..


Nội dung

Chúng tôi tự hào là đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp gặt hái được nhiều thành công khi tham dự các hội chợ triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới như Dubai, Trung Quốc, Hàn Quốc ... trong các năm qua. Mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại.

 Bình luận