VIETNAM ICTCOMM 2023 - Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, CNTT & Truyền thông Việt Nam

img
img


VIETNAM ICTCOMM 2023 - Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, CNTT & Truyền thông Việt Nam


ICTCOMM VIETNAM & Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, CNTT & Truyền thông Việt NamChi tiết

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông lớn nhất với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ phát thanh truyền hình, giải pháp phần mềm nổi tiếng đến từ Việt Nam và các nước tiên tiến có nền khoa học và công nghệ phát triển cao.

Sự đa dạng về ngành hàng trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài bao gồm: Phần mềm, ứng dụng trên điện thoại di động, ứng dụng doanh nghiệp, Giải pháp Web, Thiết bị phần cứng, Công nghệ không dây, Dịch vụ Internet, Quản lý dịch vụ, Electronics products & services , Thiết bị, dịch vụ phát thanh và truyền hình, Cơ sở hạ tầng mạng, Dịch vụ điện tử.Bình luận