Thủ tướng kêu gọi chuẩn bị cho hoạt động du lịch mở cửa trở lại vào tháng 3