THÔNG TIN CHUNG: TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THẨM MỸ LÀM ĐẸP VIỆT NAM (BEAUTYCARE EXPO 2020)